مدیریت اطلاعات

 

در مسیر ایده‌­پردازی، طراحی، آنالیز و تحلیل مهندسی و ساخت یک پروژه، استفاده صحیح از ابزارها و تکنولوژی های مختلف که بتواند به شناخت بیشتر تیم ما و کارفرما کمک نماید، بسیار حائز اهمیت می­‌باشد. در طول چندسال اخیر، این مشاور تلاش نموده تا با توجه به تنوع موضوعات مهندسی و تخصصی تر شدن مباحث میان­‌رشته ای، نتایج بهتر و دقیق­تری در این امر بدست آورد تا تحقق خواسته های مشتریان خود را تضمین نماید.

 

تنوع اطلاعات، مدارک و منابع مرتبط با هر پروژه باتوجه به اهمیت بکارگیری هر یک در زمان مورد نیاز منجر به این گردیده تا از سال 1381 از ابزارها و روش‌هایی در سیستم داخلی سازمان خود استفاده نماییم که منجر به یکپارچه شدن اطلاعات و تسهیل در گردش مدارک و منابع در سطوح مختلف پروژه هایمان گردیده است.

به همین خاطر از سال 1388 دپارتمان IT این مشاور نسبت به پیاده سازی نرم افزار SharePoint و اتصال یکپارچه به منابع و مدارک هر پروژه و اطلاعات عمومی مجموعه اقدام نموده است. به گونه ای که واحدهای فنی-مهندسی نسبت به تعریف و طراحی نیازهای اطلاعاتی و ارتباطی خود اقدام و سپس دپارتمان IT به اعمال نظرات تخصصی و مکمل پرداخته و در نهایت به پیاده سازی نیازها می پردازد.

به همین منظور نیز از سال 95 باتوجه به تجربیات کسب شده ی تخصصی در داخل سازمان، امروزه قادر شده ایم که توانمندی و تجربیات خود را به دیگر شرکتهای مهندسی و ساختمانی از مرحله ی تعریف سیستم ها تا طراحی، ایجاد و نگهداری، ارائه نماییم.

باتوجه به اهمیت زمان بندی در اجرای پروژه ها و پیش بینی شرایط ساخت قبل از تحقق، اخیراً از تکنولوژی­هایی بهره می بریم که به ترکیب نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه(MSP یا Primavera) با تصاویر سه بعدی و واقعی از اجرای پروژه می پردازد. به این ترتیب توانسته ایم در مرحله ی ساخت، قبل از اجرای واقعی، مشکلات احتمالی را پیش بینی و نسبت به تحمیل هزینه های غیرضروری به پروژه ها اقدام نماییم.

لذا باتوجه به تجربه های اخیر خود در این زمینه،امروزه قادر می‌باشیم که این توانمندی را نه تنها برای پروژه های خود، بلکه بصورت مستقل و بیرونی در دیگر حوزه های تخصصی مرتبط نیز به شرکت های پیمانکاری و کارفرمایان و مهندسین ناظر ارائه نماییم.

باتوجه به فاصله ی بین طرح، اجرا و بهره برداری در صنعت ساختمان و مهندسی، از سال 90 تاکنون، سیستم های طراحی خود را از نقشه های دو بعدی(CAD) به مدلسازی سه بعدی با ویژگی خاص(BIM) تغییر داده ایم.

تفاوت عمده مدل BIM با یک مدل سه بعدی متعارف CAD، ذخیره اطلاعات مهم کل فرایند ساخت با تمام اجزاء آن می‌باشد.به این صورت که هر عضو طراحی شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی، آرایه‌ای از اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را به همراه دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه‌اندازی، دوره بهره‌برداری می‌باشد؛

لذا در پروژه هایمان از سیستم BIM به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل تیم طراحی و اجرای ساختمان، استفاده می نماییم که نتیجه این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت کارمان خواهد بود. باتوجه به تجربه های اخیر خود در اجرای انواع پروژه های بزرگ و کوچک با این روش،امروزه قادر می باشیم که توانمندی خود را در این زمینه نه تنها در سطح درونی سازمان، بلکه بصورت مستقل و بیرونی در دیگر حوزه های تخصصی مرتبط به مهندسین ناظر، شرکت های پیمانکاری، تولیدکنندگان و کارفرمایان ارائه نماییم.

بمنظور بیان ساده و گویای تفکرات و ایده های خود در زمینه های مختلف کاری، از سالهای ابتدایی تاسیس تاکنون نسبت به اتخاذ روشهایی خاص و متنوع از مدلسازی و شبیه سازی اطلاعات استفاده نموده ایم. ما از این طریق ارتباط پیچیده اجزا و موضوعات را به گونه ای تحلیل شده و ساده با بیانی گرافیکی ترسیم می نماییم که زمان فهم مسئله و راهکارهای ارائه شده را تسهیل نماید. این نوع نگرش در دو حوزه ی عملکردی معماری و توسعه منطقه ای توسط این مشاور به دفعات مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است. 

 
بالا