پایداری

 

پایداری از مهمترین و اصلی ترین موضوعاتی است که ما در طول 4 دهه فعالیت خود همواره به آن توجه داشته­ایم. از نظر ما پایداری حاصل تعامل و توازن سه عامل اصلی محیطی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد و درصورتی‌که این سه عامل به‌درستی عمل نمایند نتیجه آن پاسخگویی به نیاز کنونی و آینده خواهد بود. لذا در پروژه های متعددی تلاش کرده ایم تا عوامل پایداری یک پروژه را اعم از انسان و فرهنگ، منابع و اقتصاد را با دو عامل مدیریتی و فنی مهندسی، ترکیب نموده و چرخه ی کامل تری را در پاسخ به نیازهای واقعی بهره برداران ایجاد نماییم.

 

دیدگاه ما مسیر دستیابی به مبانی ماندگار و پایداری در طرح از طریق همسو نمودن عوامل متعدد و مرتبط با یک پروژه صورت می‌پذیرد. به همین خاطر، بررسی ویژگیهای هر پروژه بصورت منحصر بخود در ترکیب با مبانی و اصول پایداری میتواند به تعریفی ویژه منجر شده که درنهایت در طرح آن منعکس و به مرحله ی بهره برداری برسد. لذا معتقدیم که لازمه ی دستیابی به طرحی با ویژگیهای پایداری، تکیه بر تعریفی صحیح و اصولی از مبانی پروژه است که مبتنی بر اصول پایداری شکل گرفته باشد.

تحقق ایده های مختلف مرتبط با طرحهای پایداری ارائه شده در پروژه ها به واقعیت کارکردی، نیازمند بهره گیری از فرآیندی مهندسی شده و دقیق می باشد. ما در این مرحله علاوه بر محاسبات فنی، از مدلها و نرم افزارهای بروز و پیشرفته ای متناسب با هر پروژه استفاده میکنیم تا بتوانیم دقت و صحت ایده های خود را قبل از اجرا مورد سنجش قرار دهیم.

باتوجه به اینکه عموما هزینه های ساخت و احداث بر اساس طراحی پایدار قابل توجه می باشد و کارفرما در مرحله ی تجهیز و بهره برداری متحمل هزینه و شرایط خاصی می‌گردد؛ ما در تمامی دپارتمانهایمان تلاش نموده ایم تا از متریالها، تجهیزات و روشهایی بومی و اجرایی بهره گیریم تا امکان تحقق ایده هایمان را افزایش داده و متعاقبا هزینه های ساخت و نگهداری نیز کاهش یابد.

بالا