بازسازی پروژه مسکونی شهرک کیهان

 

 

موقعیت مساحت سال شروع سال پایان
تهران - فرحزاد 372 مترمربع 1392 1393

 

هدف اصلی باز سازی ساختمان با حداقل هزینه و احیای آن در قالب خانه ای تک واحدی برای یک زوج جوان بوده است. در عین حال باید کمترین تغییرات ظاهری در بدنه ی خارجی ساختمان به وجود می آمد زیرا از خواسته های مهم کارفرما دوری از تجملات، جلوگیری از شاخص شدن بنا در بافت مسکونی شهرک و توجه به درونگرایی بود. بنابراین تمامی سطح بدنه نما که از قبل با متریال های آجر و سیمان اجرا شده بود، به واسطه رنگ های مقاوم در برابر تغییرات جوی و تابش نور آفتاب پوشانده شد. این رنگ ها مقاومت سیمان را افزایش داده و همچنین شاخصه ی ساده و بی آلایشی برای بازسازی بنا در بافت مسکونی محسوب می شد. در تغییرات جدید درصدی از تیغه ها تخریب و مجددا تیغه چینی و نازک کاری انجام شده است. لازم به ذکر است، سازه بنای مذکور باتوجه به قدیمی بودن در روش ترکیبی سازه¬ی ساختمان های شهرک، با حداقل تصرف در تامین نیازهای فضایی و عملکردی پروژه، به حالت اولیه حفظ و با نیازهای جدید فضایی و اقلیمی تلفیق گردیده است.

 

 

نگرش مهندسین مشاور صراط میثاق در این پروژه

 

  

 

 

بالا